กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Vajira Run for life วิ่งด้วยใจ..ให้ด้วยรัก..เพื่อวชิรพยาบาล


มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Vajira run for life “วิ่งด้วยใจ..ให้ด้วยรัก...เพื่อวชิรพยาบาล” ในวันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ให้กับวชิรพยาบาล และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ มูลนิธิวชิรพยาบาล ชั้น 1 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และสมัครออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 02-244-3846

Comments