Posts

กลุ่มสายงานการท่องเที่ยวและโรงแรม เชื่อมั่น ข่าวแง่ลบไม่มีผลต่อการท่องเที่ยวไทย แนะ!! บุคลากรรุ่นใหม่ ต้องเก่งรอบด้าน

มุกดาหาร พร้อมตั้งรับการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ชายแดน) พร้อมการร่วมมือทุกภาคส่วน สร้างประวัติศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดแข่งขัน Tour of Mukdahan – Savannakhet