สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ปลุกพลังคนไทยร่วมสร้างเป้าหมายสุขภาพที่แข็งแรง ในมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26

  • Run for a reason  UNAIDS Get to Zero HIV ่ 26
  • า 50,000 17 2556 า 02.00

กรุงเทพฯ (16 กันยายน 2556)สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เดินหน้าสานต่อการเป็นผู้สนับสนุนหลัก              ของการแข่งขันวิ่งมาราธอน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ฯลฯ พร้อมตอกย้ำ “แนวคิด Run for a reason – เป้าหมายที่เหนือกว่าเส้นชัย” สร้างแรงบรรดาลใจและปลุกพลังให้คนไทยลุกขึ้นมาสร้างเป้าหมายในชีวิต หนึ่งในกลยุทธ์การสร้างสรรค์สังคมผ่านมหกรรมการกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยปีนี้ธนาคารฯ ร่วมกับโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS สร้างเป้าหมายลดเอดส์ให้เป็นศูนย์ – Get to Zero HIV กระตุ้นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดของประเทศ ตลอดจนให้มุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัย

นางลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งปีที่สำคัญของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                 ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26 โดยธนาคารฯ               จะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการจัดงานให้กับทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์เหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยในปีนี้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดยังคงสานต่อคอนเซ็ปต์ “เป้าหมายที่เหนือกว่าเส้นชัย – Run for a reason” ย้ำภาพการเป็นผู้นำในการสร้างแรงบรรดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาสร้างเป้าหมายที่จะทำสิ่งดีให้กับตนเองและคนรอบข้าง โดยใช้กิจกรรมการวิ่งมาราธอนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วม              ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีถ้วยพระทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นแรงบรรดาลใจให้กับผู้ชนะการแข่งขันอีกด้วย


“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอนครั้งที่ 26 นี้ นอกจากจะเป็นการเดินหน้าสานต่อแนวคิดการสร้าง “เป้าหมายที่เหนือกว่าเส้นชัย” ให้กับคนไทย โดยในปีที่ผ่านมาสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอนได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 50,000 คน และในปีนี้เราคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา นอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือต้องการให้คนไทยหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ปีนี้ธนาคารฯ ได้เชิญโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเป้าหมายร่วมกันในการลดเอดส์ให้เป็นศูนย์ - Get to Zero HIV ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “Living with HIV” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลกของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีพนักงานของเราทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น คนในชนบทที่ห่างไกลรวมถึงเยาวชนและกลุ่มวัยรุ่น ปัจจุบันเราสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายจนทำให้มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวกว่า 177,514 คน” นางลิน ค็อก กล่าว

มร. สตีเว่น เจ เคร้าส์ ผู้อำนวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและลดอัตราการเสียชีวิตจากติดเชื้อเอชไอวีให้เป็นศูนย์ โดยมีการตั้งเป้าหมายและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมจะมีการนำความรู้จากองค์กรไปพัฒนากลยุทธ์ต่อยอดเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามแต่ละประเทศ

“สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนในครั้งนี้จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งผ่านกิจกรรมดีๆนี้ไปยังประชาชนกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเป็นโอกาสที่ดีของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและยูเอ็นเอดส์ที่จะชวนคนไทยลุกขึ้นมาสร้างเป้าหมายหยุดการติดเชื้อเอชไอวีภายใต้แนวคิด – Get to Zero HIV ร่วมกัน          กับเรา นอกจากนี้โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้จัดงานให้กับการประชุมนานาชาติเรื่องเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 หรือ ICAAP ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันเป้าหมายการลดการติดเชื้อเอชไอวีให้เป็นศูนย์ ซึ่งถือได้ว่าทั้งสองกิจกรรมนี้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในการสานต่อพันธกิจ Run for a reason ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้” มร. สตีเว่น กล่าวสรุป

สำหรับกิจกรรมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอนครั้งที่ 26 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณถนนสนามไชย ข้างวัดพระแก้ว โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา ตั้งแต่เวลา 02.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ภายในงานได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนับสนุนต่างๆเข้าร่วมมากมาย อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท แม็คไทย จำกัด และ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมวิ่งในรายการสามารถสมัครได้ที่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย หรือที่เว็บไซต์ www.bkkmarathon.com  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน 2556

Comments