ททท. เปิดงาน “Village Festival“ มหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากททท. เปิดงาน “Village Festival“ มหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “Village Festival มหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชน ชิค..ชิม..ชิลล์ งานแสดงสินค้าของฝากของที่ระลึกดีไซน์แปลกใหม่และเมนูอาหารครีเอทสูตรเด็ดจากทั่วทุกภูมิภาครวมกว่า 60 ร้านค้า พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจมากมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนายกระดับสินค้าชุมชนท่องเที่ยว สร้างโอกาสการจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและเอสเอ็มอี โดยในงานได้รับเกียรติ จาก นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว และนายจรัญ อันมี (คนที่ 2 จากขวา) รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล (คนที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม และนาย วรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

Comments